Cuma , 20 Temmuz 2018
Anasayfa > Bankalar > Albaraka Türk > Albaraka Türk Arsa Finansman Kredisi
Albaraka Türk Arsa Finansman Kredisi

Albaraka Türk Arsa Finansman Kredisi

Arsa Finansmanı: Aylık düzenli geliri bulunan ve geliri ödeyeceği aylık taksit tutarlarını karşılamaya yeterli olan gerçek ve tüzel kişilere arsa alımının finanse edilmesi amacıyla kullandırılır.

ÖZELLİKLER

 • Şubelerimizin bulunduğu belediye sınırları içerisinde yer alan imarlı arsa alımlarınızın finansmanına yönelik olarak ve 60 aya kadar vade seçenekleri ile kullandırılan taksitli finansmanlardır.
 • Arsa finansmanı yalnızca ‘imarlı’ arsaların alımına dönük olup imarsız arsalar, tarla, arazi vs alımları finanse edilmemektedir.
 • Arsa kredisi TL olarak kullandırılabilir.
 • Arsa kredilerinde azami vade 60 aydır.
 • Arsa finansmanıyla ilgili aylık kâr oranlarını, Finansman Kar Oranları ve Ücretleri bölümünde bulabilirsiniz.

BELGELER

Gerçek kişi müşterilerimiz

 • Bireysel Finansman Başvuru Formu
 • Satın alınacak arsanın tapu fotokopisi.
 • Nüfus cüzdan belgesi.
 • Gelir belgesi.
 • Ücretliler: Maaş bordrosu veya net maaş tutarını gösteren işyerince onaylı belge.
 • Serbest meslek sahipleri: Vergi levhası, onaylı bilanço ve gelir tablosu, cari yıl mizanı, faaliyet belgesi.
 • (varsa) Tapu fotokopileri, kira kontratları ve diğer malvarlığı, gelir belgeleri.
 • İmza beyannamesi (noter onaylı).
 • Talep edilmesi durumunda kefil/ler için de aynı belgelerin temini gerekmektedir.

Tüzel kişi müşterilerimiz

 • Satın alınacak arsanın tapu fotokopisi.
 • Ortakların nüfus cüzdan belgeleri.
 • Firma imza sirküleri (noter onaylı).
 • Ticaret Sicil Gazetesi örnegi.
 • Oda kayıt belgesi, faaliyet belgesi.
 • Son üç yıla ait bilânço ve gelir tabloları.
 • Son üç yıla ait vergi levhası fotokopisi.
 • Talep edilmesi durumunda kefil/ler için de aynı belgelerin temini gerekmektedir.

ŞARTLAR

Gerçek kişi müşterilerimiz

 • 18 yaşinı tamamlamış ya da mahkeme kararı ile reşit sayılmış olmak
 • Kredi Kayıt Bürosu ve TCMB istihbaratında olumsuz bir kaydı bulunmamak.
 • Aylık düzenli geliri, kullandırılacak finansman taksitlerini ödeyebilecek düzeyde olmak.
 • Hayat Sigortası yaptırılabilir. (Sigorta, vadesinin bitiminde kredi vadesi süresince yenilenir.)
 • Satın alınan arsa üzerine ipotek tesis edilir.

Tüzel kişi müşterilerimiz

 • Anonim, Limited ya da Kollektif şirket olmak.
 • Başvuru tarihi itibariyle kuruluşundan itibaren en az bir takvim yılı faaliyette bulunmuş olmak.
 • Şirket ve ortakları hakkında Kredi Kayıt Bürosu ve TCMB istihbaratında olumsuz bir kayıt bulunmamak.

MASRAFLAR

 • İstihbarat Ücreti: Asgari 500 TL olmak üzere, vadelere göre aşağıda belirtilen oranlar üzerinden alınmaktadır.
  • 01-36 ay vadeler arası kullandırımlarda Finansman tutarının % 2,00’si
  • 37-60 ay vadeler arası kullandırımlarda Finansman tutarının % 2,50’sidir.
 • Ekspertiz Ücreti: Ekspertiz ücreti olarak 400 TL ile 700-TL arasında alınmaktadır.
 • Hayat Sigortası: Kişiye göre farklılık göstermektedir.

BAŞVURU SÜRECİ
Gerekli belgelerle, size en yakın Albaraka Türk şubesine giderek başvuru formunuzu doldurmanız gerekir. Bilgi ve belgelerinizde her hangi bir eksiklik yok ise, başvurunuz bir gün (24 saat) içerisinde cevaplanır. (Finansman tutarına ve finansmana konu arsanın konumuna göre söz konusu süre değişiklik gösterebilir.) Başvurunuzun ön değerlendirmesi yapılır.
Ön değerlendirmesi olumlu sonuçlanan başvurular için arsaya ekspertiz yaptırılır. Ekspertiz raporunda belirlenen arsanın değeri doğrultusunda, yararlanabileceğiniz finansman tutarı belirlenir. Teminat işlemleri tamamlanır. (Teminat olarak arsa üzerine ipotek konulur.)
İpotek işlemi tamamlanınca, finansman kullandırılır.

ARSA FİNANSMANI ORANLARI
Para Birimi 01-12
Ay
13-18
Ay
19-24
Ay
25-36
Ay
37-48
Ay
49-60
Ay
61-72
Ay
73-84
Ay
85-96
Ay
97-108
Ay
109-120
Ay
 TL  1,2  1,2  1,2  1,2  1,23  1,23  –  –  –  –  –

http://www.albarakaturk.com.tr/bireysel_bankacilik/detay.aspx?SectionID=sdCpY4rxBut3udvDVbQsqA%3d%3d&ContentID=4oEu6KjEmU33gGZTiL4GkQ%3d%3d

Hakkında Kredi

Tüm İhtiyaç, Konut, Taşıt, Eğitim ve Diğer Krediler Tek Adreste! http://www.kredi.info.tr/

Cevapla