Salı , 13 Kasım 2018
Anasayfa > Kredi > Konut Mortgage Kredisi > Şekerbank Kooperatiften Mortgage / Konut Kredisi
Şekerbank Kooperatiften Mortgage / Konut Kredisi

Şekerbank Kooperatiften Mortgage / Konut Kredisi

Kooperatifinizi tamamlamak mı istiyorsunuz?

Şekerbank Kooperatiften Konut Kredisi kullanarak inşaatınızı hızlandırabilir ya da dekorasyon giderlerinizi karşılayabilirsiniz.

Kredi hakkında ayrıntılı bilgi almak ve başvuruda bulunmak için sizi en yakın Şekerbank şubesine bekliyoruz.

 • Konut Yapı Kooperatifi üyelerine Türk Lirası olarak kullandırılabilir.
 • Teminat olarak kredi konusu arsa ve üzerindeki gayrimenkuller ipotek alınır.
 • Vade ve faiz oranları konut kredisi vade ve faiz oranları ile aynıdır.
 • Her inşaat seviyesindeki kooperatif projeleri için kredi kullandırılabilir.
 • Üyelerin kullanacakları kredi tutarları kooperatifin hesabına aktarılarak, bu hesaptan, kooperatifle imzalanacak protokole göre inşaat seviyesindeki ilerlemeye göre hakedişler karşılığında ödenir.
 • Ekspertiz raporları Şekerbank ile anlaşması bulunan SPK lisanslı ekspertiz şirketlerine hazırlatılır.

Aşağıda belirtilen kriterleri taşıyan kooperatiflerin üyelerine kredi kullandırılabilir:

 • Arsa veya inşaatlar üzerinde birinci dereceden üçüncü şahıs lehine ipotek bulunmamalı veya kredi kullanmaya engel başka bir takyidatı olmamalıdır.
 • İnşaat ruhsatı bulunmalı, geçerlilik süresi (5 yıl) dolmamış olmalıdır.
 • Teminat için genel kurul kararı gerekmesi durumunda, bu karar alınmış veya kredi kullandırımından önce alınacak olmalıdır.

Konut Kredisi Tablosu

Konut Kredisi Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Faiz Oranı (%) 1,38% 1,38% 3-120 ay %1,38 faiz oranı uygulanır. Tüm Konut Kredileri için aynıdır.
Ekspertiz Ücreti 400 TL 600 TL Vergi Yok
İpotek Tesis Ücreti 200 TL 200 TL Vergi Yok
İpotek Fek Ücreti 200 TL 400 TL Vergi Yok
Erken Ödeme Ücreti 2% 2% Yalnızca sabit faizli kredilerden alınır.
Yıllık DASK primi 36 TL 205 TL *Prim tutarı bölgeye ve konut büyüklüğüne göre değişmektedir.BSMV Dahil
Yıllık Konut Sigortası Primi 157 TL 540 TL *Prim tutarı bölgeye ve konut büyüklüğüne göre değişmektedir.BSMV Dahil
Hayat Sigortası(TL) 224 TL 1.037 TL Kredi kullanan kişinin yaş, cinsiyet gibi özelliklerine göre değişmektedir.BSMV Dahil
Tahsis Ücreti 1.000 TL 1.000 TL Vergi Yok
Gecikme Bildirim Ücreti 5 TL 5 TL BSMV Hariç
Kredi Kullandırım Komisyonu 1% 6% Vergi Yok
KKDF 0% 0%
BSMV 0% 0%
Ödeme Planı değişikliği faiz oranı veya vade değişikliğinde 2% 2% Kalan Kredi Anapara tutarı üzerinden / Personel /Emekli/ İştirak Personeli hariç
TOKI Kredisi tahsilat banka komisyonu 1,5% 2% Ödeme tutarı üzerinden hesaplanır.
Yıllık Toplam Maliyet (%) 17,4% 17,4% Müşteriye kredinin tüm unsurlarıyla birlikte yıllık toplam yüzde maliyetidir. Hesaplamada 100.000 TL kredi, 120 ay vade ve asgari ücret ve masraflar kullanılmıştır. Tüm Konut Kredileri için aynıdır. Erken ödeme ücreti yıllık maliyet oranı hesaplamasına dahil edilmemiştir.
Güncelleme tarihi:29.01.2014

ÖRNEK KONUT KREDİSİ YILLIK TOPLAM FAİZ MALİYETİ HESAPLAMA*

Kredi Tutarı (TL) Kredi Vadesi (Ay) Aylık Faiz Oranı (Net) Aylık Taksit Tutarı (TL) Alınacak Ücretler (TL) Aylık Toplam Maliyet Oranı Yıllık Toplam Maliyet Oranı
100.000 120 1,19% 1.569,54 3.291 1,26% 15,12%
*Toplam Ücret Tahsis Ücreti, kullandırım komisyonu (%1’den hesaplanmıştır), ekspertiz, ipotek tesis ve fek ücretleri ile, yıllık hayat, konut paket ve DASK sigorta primlerinden oluşmaktadır.
*DASK ve Konut Sigorta prim tutarları bölgeye ve konut büyüklüğüne göre, hayat sigortası primleri kredi kullanan kişinin yaş, cinsiyet gibi özelliklerine göre değişmektedir.

Başvuru için talep sahibinden istenen belgeler

  • Başvuru formu
  • Başvuru sahibinin kimlik fotokopisi
  • Başvuru sahibine ait ödenmiş fatura örneği
  • Başvuru sahibine ait gelir belgesi
   • Bordro veya işyeri antetli kağıdına alınmış ve maaş üzerinde haciz olmadığını belirten gelir yazısı ve firma imza sirküleri.
   • Serbest meslek sahibi kişilerden vergi levhası-ticaret sicil gazetesi-imza sirküleri ve oda sicil kaydı
  • Varsa ek gelirleri ve mal varlığını gösterir belgeler (tapu, araç ruhsat fotokopisi, başka banka kredi kartı ekstresi, kira kontratı ve gayrimenkullere ait tapu fotokopisi v.b)
  • Satın almak istediğiniz gayrimenkulün kat mülkiyetli ya da kat irtifaklı tapu fotokopisi.

Yapılacak inceleme sonrası bankanın ilave belge, teminat ve kefil talep etme hakkı saklıdır.

http://www.sekerbank.com.tr/bireysel/konutkredisi.jsp

Hakkında Kredi

Tüm İhtiyaç, Konut, Taşıt, Eğitim ve Diğer Krediler Tek Adreste! http://www.kredi.info.tr/

Cevapla