Salı , 13 Kasım 2018
Anasayfa > Kredi > Konut Mortgage Kredisi > Türkiye Finans Derneklere Vakıflara Sendikalara Mortgage / Konut Kredisi
Türkiye Finans Derneklere Vakıflara Sendikalara Mortgage / Konut Kredisi

Türkiye Finans Derneklere Vakıflara Sendikalara Mortgage / Konut Kredisi

Bankamız Dernek Vakıf ve Sendikalara mortgage kredisi kullandırarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor.

Ticari amaç taşımayan vakıf, dernek ve sendikaların “barınma amaçlı” olmak üzere satın alacakları konutların, ipotekli konut finansmanı (mortgage) kapsamında finansmanı sağlanabilmektedir.

Özellikler

 • Kâr ve komisyon oranları ile 120 ay vadeye kadar alternatif ödeme planı oluşturulabilir.
 • Finansman tutarı, kredinin teminatı olan gayrimenkulün değerinin maksimum %75’i kadardır. Bu tutar, krediye konu gayrimenkulün ekspertiz değeri ile sınırlıdır.
 • Gayrimenkulün değer tespiti, SPK ( Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından lisanslı bağımsız firmalar tarafından yapılmaktadır.
 • Vakıf, Dernek, Sendika vb. tüzel kuruluş yönetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere barınma, eğitim vb. amaçlı mülk, gayrimenkul almaya yönelik karar kuruluşun (yönetim kurulu, mütevelli heyeti vb. alacağı karar ile tespit edilecek ve belgelendirilecektir) karar defterinde/ticaret sicil gazetesinde açıkça yer almalıdır.

Derneklere, Vakıflara, Sendikalara Mortgage Finansmanı

Vade Kâr Oranı (%) Komisyon Oran (%) Yıllık Maliyet (%)
2 – 12 Ay 1,01 1,00 15,49
13 – 24 Ay 1,01 1,00 13,91
25 – 36 Ay 1,03 1,00 13,59
37 – 48 Ay 1,03 1,00 13,31
49 – 60 Ay 1,05 1,00 13,38
61 – 120 Ay 1,09 1,50 13,66

Toplam maliyet oranları 100.000 TL üzerinden hesaplanmıştır. Eksper, ipotek ve sigorta masrafları yıllık maliyete dahil edilmemiştir.

Gerekli Belgeler

 • Nüfus cüzdanı veya ehliyet,
 • Gelir belgesi/maaş bordrosu*,
 • Serbest meslek sahipleri ve işletme sahipleri için son yıla ait vergi levhası ve onaylı bilanço, gelir tabloları, mizan, imza sirküleri, kuruluş ve en son ortaklık payını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,
 • Satın alınacak konuta ait kat mülkiyeti veya kat irtifakı tapusu ve yapı kullanım izin belgesi.

İhtiyaç Finansmanında belirtilen belgelere ek olarak,

 • Dernek vakıf sendika kuruluna ait ticaret sicil gazetesi
 • Dernek vakıf sendika kuruluna ait tüzük
 • Karar Defteri
 • Noter onaylı vekalet
 • Dernek ,Vakıf, Sendikanın moralite kaydı (Merkez Bankasına verilen gelir beyanı)
 • Adres Teyit Belgesi

Diğer evraklar Mortgage Başvuru süreci ile aynıdır.

*Ücretli çalışan kişiler için, maaş bordrosu antetli kağıt ile bildiriliyor ise firmanın imza sirküleri beyanı gerekmektedir.
*Banka gerekli gördüğü durumlarda kefil ve ek belge isteme hakkına sahiptir. Kefil için de aynı belgeler talep edilecektir.

http://www.turkiyefinans.com.tr/tr/bireysel_bankacilik/bireysel_krediler/derneklere-mortgage.aspx

Hakkında Kredi

Tüm İhtiyaç, Konut, Taşıt, Eğitim ve Diğer Krediler Tek Adreste! http://www.kredi.info.tr/

Cevapla