Çarşamba , 19 Eylül 2018
Anasayfa > Kredi > Konut Mortgage Kredisi > Türkiye Finans Yabancıya Mortgage / Konut Kredisi
Türkiye Finans Yabancıya Mortgage / Konut Kredisi

Türkiye Finans Yabancıya Mortgage / Konut Kredisi

Yabancılara En Avantajlı Mortgage Türkiye Finans’tan

Siz yabancı değilsiniz!

Tatil veya iş için geldiğiniz cennet Türkiye’den bir ev de siz almak istemez misiniz?

Türkiye Finans, T.C. vatandaşı olmayanları da Türkiye’den ev sahibi yapıyor. Alacağınız evi beğenin, size en yakın şubemize başvurun, 120 aya varan vade seçenekleri ve çok avantajlı ödeme koşullarından yararlanın.

Özellikleri

 • Uygun kâr ve komisyon oranları ile 120 ay vadeye kadar alternatif ödeme planı oluşturulabilir.
 • Finansman tutarı, kredinin teminatı olan gayrimenkulün değerinin maksimum % 75’i kadardır. Bu tutar, krediye konu gayrımenkulün ekspertiz değeri ile sınırlıdır.
 • Gayrimenkulün değer tespiti, SPK ( Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından lisanslı bağımsız firmalar tarafından yapılmaktadır.
 • Yabancı uyruklu kişinin ikamet yeri, yurt dışında ise TL, DEK ve Döviz Kredisi; yurt içinde ise sadece TL kredisi kullandırılabilir.

Yabancıya Mortgage

TL
Vade Kâr Oranı Yıllık Maliyet
2 – 12 Ay %1,01 %15,49
13 – 24 Ay %1,01 %13,91
25 – 36 Ay %1,03 %13,59
37 – 48 Ay %1,03 %13,31
49 – 60 Ay %1,05 %13,38
61 – 72 Ay %1,09 %13,95
73 – 84 Ay %1,09 %13,85
85 – 96 Ay %1,09 %13,77
97 – 108 Ay %1,09 %13,71
109 – 120 Ay %1,09 %13,66
USD
Vade Kar Oranı Yıllık Maliyet
2 – 12 Ay %0,49 %8,48
13 – 24 Ay %0,50 %7,37
25 – 36 Ay %0,54 %7,41
37 – 48 Ay %0,57 %7,56
49 – 60 Ay %0,61 %7,90
EURO
Vade Kar Oranı Yıllık Maliyet
2 – 12 Ay %0,49 %8,48
13 – 24 Ay %0,50 %7,37
25 – 36 Ay %0,54 %7,41
37 – 48 Ay %0,57 %7,56
49 – 60 Ay %0,61 %7,90

Başvuru Şartları

 • Yabancı uyruklu kişi Bankamıza finansman için bizzat başvuru yapacak ya da kişi Türkiye’deki bir avukata / kişiye kredi kullanma ve kredi sözleşmelerini imzalama konusunda yetkiler içeren vekalet verecektir.
 • Başvuru yapan kişinin başvuru için Bankamıza ibraz edeceği belgeler ülkesinin kendi resmi dili ile hazırlanmalıdır.
 • Yurtdışında düzenlenen bu belgelerin, düzenlendiği ülkenin yetkili makamları tarafından onaylanmak suretiyle usulüne uygun düzenlendiğini ifade eden “apostil şerhi” taşıması gerekir. Apostil şerhi 1961 Lahey Konvansiyonuna üye ülkeler arasında geçerlidir.
 • Apostil yapıldıktan sonra yabancı uyruklu başvuru sahiplerinin Bankamıza vereceği belgeler, Türkiye’deki yeminli mütercimler tarafından Türkçe’ye çevrilip noter tarafından onaylanmalıdır.
 • Ülkede apostil uygulaması yok ise (Birleşik Arap Emirlikleri gibi) ülkenin kendi resmi dilindeki belgeler, önce Dış İşleri Bakanlığı’nda daha sonra Türk Konsolosluğunda onaylanıp Türkiye’deki yeminli mütercimler tarafından Türkçe’ye çevrilmeli ve noter tarafından onaylanmalıdır.
 • Başvuru yapan kişi tarafından yabancıların taşınmaz edinimine ilişkin ulusal mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde – tapu müdürlüğünde işlem gerçekleşmeden önce – ilgili makamlardan izin alınması gerekmektedir. Üzerinde “yabancılara satılamaz şerhi” bulunan gayrimenkuller kapsam dışıdır.

Gerekli Evraklar;
1-Hesap açılışı için pasaport*, ikamet teskeresi veya Yetkili Yasal Mercilerce** uygun görülen kimlik belgesi istenecektir.

 • * Pasaportun geçerlilik süresi dolmamış olmalıdır.
 • ** 01/12/1967 tarih ve 10972 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Avrupa Konseyi Üyesi Devletler Arasında Kişilerin Seyahatleri İle İlgili Avrupa Anlaşması çerçevesinde; en fazla üç aylık bir süre için Türkiye’ye ziyarete gelen ve kazanç gayesi gütmeyen kişilerin Anlaşma ekindeki listede belirtilen kimlik belgeleri ve bu belgelerin yanında “Kimlik Kartı ile Seyahat Edenler İçin Hudut Kapılarından Giriş-Çıkış Formu”nun ibrazı gerekir. İlgili Anlaşmaya http://www.avrupakonseyi.org.tr/antlasma/aas_195o.htm linkinden ulaşılabilir.

2-Türk vatandaşlığından çıkmış kişilerin ellerinde bulundurdukları Mavi/Pembe Kimlik Kartları kimlik belgesi yerine geçmemektedir.

 • Daha önce Türk Vatandaşı iken Yetkili Yasal Mercinin onayı ile vatandaşlıktan ayrılmış “5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge (Mavi Kart)” sahibi kişiler ile bu kanun yürürlüğe girmeden önce geçerli olan “4112 sayılı Kanunla Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge (Pembe Kart)” sahiplerinden ikamet tezkeresi alınması zorunlu değildir. Bahsi geçen belge sahibi kişilerden mavi kart/pembe kartlarının yanında yabancı uyruklu yurtdışı yerleşik kişilerden alınması gereken kimlik belgelerinden uygun olanı alınır.
 • 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun 28. maddesi gereğince Türkiye’de vazifeli diplomasi ve konsolosluk memurları aileleri ve bazı müstahdemler için ikamet tezkeresi alınması zorunlu değildir. Bu kişilerden Yabancı Misyon Personeli Kimlik Kartı’nın yanında yabancı uyruklu yurtdışı yerleşik kişilerden alınması gereken kimlik belgelerinden uygun olanı alınır.
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları için KKTC kimliği geçerlidir.

3-Yabancı uyruklu kişilere ait Yabancı Kimlik Numarası (YKN*) veya Vergi Kimlik Numarası (VKN**) belgesi alınmalıdır.

 • * İkamet Tezkeresi sahibi yabancı uyruklu gerçek kişiler ile Türkiye’de vazifeli diplomasi ve konsolosluk memurları aileleri ve bazı müstahdemlere hesap açarken 11 rakamdan oluşan Yabancı Kimlik Numarası (YKN) kullanılır. Müşterilerden Yabancı Kimlik Numarasını doğrular herhangi bir resmi belge alınır veya http://tckimlik.nvi.gov.tr/web/foreign.aspx internet sayfasından YKN bilgisine ulaşılarak, bu sayfa çıktısı alınır.
 • ** Vergi Kimlik Numarası Kartı veya vergi kimlik numarasını gösterir Gelir İdaresi Başkanlığı ilgili birimlerinden alınmış herhangi bir belge veya https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp?page=IVD_VKNO internet sayfasından VKN bilgisine ulaşılarak, bu sayfa çıktısı alınır.

4-Adres Teyit Belgesi

 • Gerçek kişiler için adres teyidinde alınması gereken belge türleri yurtdışında yerleşik gerçek kişiler için de geçerlidir. Bu belgelerin dışında; 1. Yurtdışı yerleşik gerçek kişinin, adres bilgilerini içeren pasaport veya pasaport yerine geçen belgeler yurtdışında yerleşik yabancı gerçek kişilerin adres teyidinde kullanılabilir. 2. Avrupa Konseyi Avrupa Anlaşmasına taraf ülkeler ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının kimlik tespitinde, pasaport yerine kendi ülke makamlarınca verilen kimlik belgeleri kullanılabileceğinden, üzerinde adres bilgisi bulunan söz konusu kimlik belgeleri de anılan ülke vatandaşlarının adres teyidinde kullanılabilir.

5-Gelir Belgesi

6-Bankamız Bireysel Kredi Başvuru Formu

7-Bankamızca İstenebilecek Opsiyonel Diğer Evraklar (opsiyonel)

http://www.turkiyefinans.com.tr/tr/bireysel_bankacilik/bireysel_krediler/yabanciya-mortgage.aspx

Hakkında Kredi

Tüm İhtiyaç, Konut, Taşıt, Eğitim ve Diğer Krediler Tek Adreste! http://www.kredi.info.tr/

Cevapla